Wolontariat

Informacja dla kandydatów na wolontariuszy

Działamy w ramach czterech podsekcji:
– więziennej
– szpitalnej
– seniorów
– bezdomnych

Każda podsekcja skupia wolontariuszy, którzy po wypełnieniu aplikacji i umowy wolontariusza stają się członkami sekcji.

Co miesiąc odbywają sie spotkania o charakterze integracyjno-sprawozdawczo-szkoleniowym, przeznaczone dla wszystkich członków.

W celu podnoszenia efektywności i standardu naszej pomocy, organizujemy szkolenia ogólne, oraz w obrębie poszczególnych podsekcji.

ZAPRASZAMY