Kontakt

Odpowiadamy na każde zgłoszenie emailowe lub telefoniczne.

Kontakt telefoniczny: 07500337508

kontakt@polacypolakom.com

Alternatywnie sugerujemy użycie zamieszczonego na tej stronie formularza:

Dziękujemy wszystkim ofiarnym darczyńcom, wspierającym nasza działalność, poprzez wpłaty na nasze konto: „Poles for Poles”
Sort Code: 40-06-21
Konto: 72252597