Dotacje

Dziękujemy wszystkim ofiarnym darczyńcom, wspierającym nasza działalność, poprzez wpłaty na nasze konto: „Poles for Poles”

Sort Code: 40-06-21
Konto: 72252597