Polacy dla Polaków

Witamy na naszej stronie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego, który jest wizytówką naszej wolontaryjnej działalności poświęconej niesieniu pomocy Polakom w Londynie, znajdujących się w ekstremalnie trudnych warunkach: w wiezieniu, na ulicy, w szpitalu lub w domach opieki społecznej.

Jesteśmy wolontariuszami. Regularnie, co miesiąc  spotykamy się, aby omówić sprawy bieżące, ustalić dalszy plan działania, wymienić doświadczenia. Większość z nas to chrześcijanie, dlatego nasze spotkania rozpoczynamy modlitwą. Jeśli chciałbyś dołączyć do naszych szeregów, zaangażować swój czas, siły i potencjał dla dobra innych – ZAPRASZAMY.

Jako wolontariusze, pragniemy objąć opieką Polaków znajdujących się w szpitalach, więzieniach, osoby starsze w domach lub w zakładach opieki społecznej oraz bezdomnych. Oferowana przez nas pomoc dotyczy regularnej asysty, wsparcia duchowego i moralnego, doradztwa prawnego, tłumaczeń oraz udostępniania polskiej literatury.W trosce o naszych szanownych seniorów organizujemy spotkania towarzyskie.

Nasza działalność nawiązuje do wartości chrześcijańskich, które przez wieki kształtowały kulturę i tożsamość polskiego narodu. W duchu braterskiej miłości i solidarności pragniemy odpowiedzieć na każdą prośbę o pomoc.

Dbając o efektywność naszych działań, nawiązaliśmy współpracę z polskimi Kościołami, Polskim Wydziałem Konsularnym, innymi organizacjami charytatywnymi, takimi jak: PEEC Family Centre, Prison Advice Centre (PAS), Prison Outreach Network (PON), Towarzystwo Pomocy Polakom, oraz osobami indywidualnymi.