Pomoc Dla Bezdomnych

Naszą działalność prowadzimy od 2009 roku. W latach:
2009 – 2014 funkcjonowały cotygodniowe grupy wsparcia w okolicach Canning Town a
w 2010 w okresie zimowym, zorganizowaliśmy noclegownię dla bezdomnych.
Od 2014 roku pomagamy doraźnie; poprzez doradztwo, pomoc w powrocie do kraju oraz pomoc w umieszczeniu w ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii.